Jak to jest z inteligentnym licznikiem energii elektrycznej?

sieci energetycznej (ISE). Od tradycyjnych liczników elektronicznych odróżniają go między innymi funkcja automatycznego przesyłania danych oraz dodatkowo interfejs do Infrastruktury Sieci Domowej (ISD, ang. HAN). W zgodzie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2009/72/WE z dn. 13 lipca 2009 r. w ciągu sześciu lat powinno z niego zacząć skorzystać co najmniej 80% konsumentów energii.

W polskich domach przybywać będzie liczników zdalnego odczytu wraz z rozwojem inteligentnej sieci energetycznej (ISE). Urządzenia te w najbliższych latach zastąpią liczniki tradycyjne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach. Polska zobowiązała się, że do 2020 r. wyposaży w liczniki zdalnego odczytu co najmniej 80% konsumentów energii.

? objaśnia Robert Masiąg, ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Leave a Reply